ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ" และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ แนวทางการการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ" และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เพื่อค้นหานวัตกรรมและการซ่อมเสริมพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลขเป็น ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย อำเภอโพนพิสัย

[envira-gallery id="43082"]

ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

Loading