ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ

Quote

[pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190711104732809.pdf"]