ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (Q&A)

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมคุณธรรมของนักเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ไหนครับ

การอบรมคุณธรรมของนักเรียนช่วง 13-14 ก.ค.65 ที่ผ่านมาเข้าไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ไหนครับ

ท่านสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ระบบวุฒิบัตร เกียรติบัตรออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 https://web.nongkhai2.go.th/cer/