ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS)

🚩วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น.🚩 ณ ห้องประชุม ICT
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และคณะทำงาน ICT เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System :SMSS) ด้วยระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์ ให้กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
[envira-gallery id="37465"]