ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

Quote

[pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144019579.pdf"] [pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144208036.pdf"] [pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144433774.pdf"] [pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144633181.pdf"] [pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144731347.pdf"] [pdf-embedder url="http://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2019/07/20190715144910261.pdf"]