ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

งานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ

🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ การดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
โดยมีการจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ
2.เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป ณ รร.บ้านหนองอั้ว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
🙏การดำเนินกิจกรรมนี้ เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
[envira-gallery id="39891"]

Loading