ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

🚩 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
🎀โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจาก นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1️⃣. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
2️⃣. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ
3️⃣. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป
**กำหนดกิจกรรมการแข่งขัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยดำเนินงานแข่งขัน ทั้งหมด 4 สนาม ดังนี้
1️⃣.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2️⃣.โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
3️⃣.โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
4️⃣.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
🙏ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ได้มอบงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 148,720 บาท ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย
[envira-gallery id="40202"]
ติดตามข่าวและรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่