ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 - 2562 (ฉบับที่ 1-4)

[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2542.pdf"]

[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2545.pdf"]

[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2553.pdf"]

[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-การศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562.pdf"]