ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตหนองคาย

🚩วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
🎗 โดย พระศรีธรรมภาณี, ดร.ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตหนองคาย กับสำนักงานเขตประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ณ ศาลาปฏิบัติธรรมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
[envira-gallery id="37913"]