ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2546
[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2546.pdf"]

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553.pdf"]

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
[pdf-embedder url="https://www.smart.nongkhai2.go.th/wp-content/uploads/2022/07/พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdf"]