ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

ภารกิจ ศูนย์ความปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติภารกิจดังนี้
1. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 2,000 บาท และจากนายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 1,000 บาท แก่เด็กชายวิสทวัฒน์ ชอบสะอาด เด็กนักเรียน รร.รุจีจินตกานนท์ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปงจานนคร ประจำปีการศึกษา 2566
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา ที่มีฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ไม่มีที่พักอาศัย พักอาศัยอยู่ในกระท่อมตามส่วนยางของนายจ้าง อาศัยอยู่กับตาและยาย และมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และจากบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 รวมจำนวน 5,100 บาท
3.นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ให้ห้คำแนะนำ ช่วยเหลือปรับพฤติกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กเรียนโรงเรียนบ้านนาตาล ขาดเรียนบ่อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการเรียนของนักเรียน เพื่อวางแผน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ประเมินพฤติกรรม นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาตาล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนต่อไป
[envira-gallery id="42140"]

Loading