ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติรวบรวมและประมวลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.นิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ และ นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดการประชุมปฏิบัติ
รวบรวมและประมวลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และกลั่นกรองผลงานโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ที่ขอรับตรา พระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2566