ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินกิจกรรม 5 ส.

🚩วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.🚩
🎗นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย ในทุกบ่ายวันพุธ เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัย และคุณภาพของงาน
[envira-gallery id="39158"]