ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)

🚩วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ นางจุฬาภรณ์ จันทร์ชารี ศึกษานิเทศก์ และนายเสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านคำเจริญ โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง และโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
[envira-gallery id="41661"]

Loading