ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

🚩วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ นางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ และว่าที่ ร.ต. เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดหนองคาย และร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโรงเรียนในสังกัดเจ้าร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม 3 โรงเรียน ได้แก่ 1️⃣โรงเรียนบ้านแบง
2️⃣โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์และ
3️⃣โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
[envira-gallery id="45398"]

Loading