ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

สอบถามเกี่ยวกับการอบรมเพศวิถี

Quote

เรียนสอบถาม

เนื่องจากทางสพป.หนองคาย เขต ๒ มีหนังสือสั่งการให้ครูเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนเพศวิถีออนไลน์ ทางเว็บไซต์  http://cse-elearning.obec.go.th   และเมื่อเรียนจบให้ส่งแผนการสอนไปให้ศึกษานิเทศน์ที่รับผิดชอบอนุมัติให้ได้รับเกียรติบัตร   แต่จนบัดนี้ เรียนผ่านมา เกือบ สามเดือนแล้วค่ะ  ยังไม่ได้รับอนุมัติเกียรติบัตรเลย  เพราะเผื่อจะเรียนจบก็ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้  จึงอยากได้เกียรติบัตร จึงอยากฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

Quote

จะแจ้งผู้ที่รับชอบดำเนินการตรวจสอบให้ครับ

Quote

วันนี้เปิดการอบรมออนไลน์ไม่ได้เลย

 

Quote

อบรมแล้วตอนแรกเข้าไปโหลดเกียรติบัตรไม่ได้ตอนนี้จะเข้าไปโหลดระบบปิดแล้วทำยังไงคะ