ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

ารประเมินผลการพัฒนางานตาม ข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🚩วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและรับฟังการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 *ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง และ**ส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา
🎗โดยคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ. สำนักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ
2.นายสมพงษ์ พรมใจ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ
3.นายไพโรจน์ พรมสอน ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ

Loading