ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

แจ้ง DLTV รร.บ้านโนนหนามแท่งใช้งานไม่ได้

Quote

แจ้ง DLTV รร.บ้านโนนหนามแท่งใช้งานไม่ได้ครับ

Quote

จะแจ้งหน้าที่ออกไปตรวจสอบให้ครับ

Quote

ขอบคุณครับ

Quote

♦สรุปการแก้ไขปัญหา DLTV บ้านโนนหนามแท่ง

#แจ้งเสีย

1.เปิดรับชมรายการ DLTV ไม่ได้ จอทีวีขึ้นข้อความไม่สัญญาณ

2.รับเครื่องรับชมได้แต่สัญญาณไม่ชัดเจน

#สาเหตุ

1.กล่องสัญญาณที่ใช้งานคือรุ่น GMMZ (สีขาว) ได้รับจัดสรรเมื่อปี 2561 คืนค่าโรงงานอัตโนมัติและไม่บันทึกการตั้งค่าที่ตั้งไว้

2.จานรับสัญญาณดาวเทียมติดตั้งไม่ได้มาตรฐานปรับองศาและทิศทางไม่ถูกต้อง

3.เครื่องรับสัญญาณ GMMZ ไม่อัพเดทซอฟแวร์อัตโนมัติ (OTA)

#การแก้ไข

1.ปรับค่าการรับสัญญาณใหม่เป็นรับสัญญาณจากดาวเทียม KU Band

2.ปรับการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมใหม่ ให้ได้ความคมชัดที่ 90% และคุณภาพสัญญาณไม่ต่ำกว่า 70%

3.อัพเดทซอฟแวร์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (OTA) เพื่ออัพเดทช่อง DLTV ใหม่

#ทีมงานซ่อมบำรุง(ม้าเร็ว ICT Nongkhai2)

1.นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่ม dlict

2.นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแบง

3.นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด ครูโรงเรียนบ้านหาดสั่ง

4.นายวัชรพงษ์  พิมพ์มา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

Uploaded files:
  • IMG_20190725_162708.jpg
  • IMG_20190725_170728.jpg
  • IMG_20190725_170632.jpg
  • IMG_20190725_162429.jpg
  • IMG_20190725_164358.jpg