ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการและขยายผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา

🚩นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนแกนนำ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้สถานศึกษา
🎗โดยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงนและแนวทางการขับเคลื่อนโครงก่ารฯ ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา ต้านทุจริตศึกษา
🙏ขอขอบคุณ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="38000"]