ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

🚩วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 โดยมีกิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการอบรมสัมมนา
2.กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนมุกดาลัยอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนมุกดาลัย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
2.เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชดำริหลักการทรงงาน และองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
🎗 โดย ดร. จรูญ จิตรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 120,000 บาท
[envira-gallery id="48949"]

Loading