ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการคัดเลือกรางวัลตามโครงการ "ครูดีในดวงใจ" คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566

🚩วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.🚩ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามโครงการคัดเลือกรางวัลตามโครงการ "ครูดีในดวงใจ" คัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับ ของนักเรียน เพื่อนครู เป็นผู้ที่มีผลงานต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน โดยมีผู้ส่งผลงาน ตามประเภท ดังนี้
1.ประเภท ผู้สอนระดับปฐมวัย 5 คน
2.ประเภท ผู้สอนระดับประถมศึกษา 6 คน
3..ประเภท ผู้สอนระดับมัธยมตอนต้น 2 คน
โดยพิจารณาคัดเลือก เหลือ จำนวน 1 คน เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 ในนะดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[envira-gallery id="38200"]