ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

🚩วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น 🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมในโครงการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
🎗 โดย นางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะ สร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักและนำมาตรการการบริหารจัดการลดและคัดแยกขยะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน
🙏ขอขอบคุณ นายพีระพัฒน์ พรชนะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
[envira-gallery id="36812"]