ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ดำเนินการ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

🎗วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช และห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา🎗
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
🎗โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 150,000 บาท ซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนประจำปี เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ครู สถานศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
[envira-gallery id="36712"]