ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

Please or Register to create posts and topics.

ไม่สามารถดาวน์โหลดใบเกียรติบัตร

ไม่สามารถดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรของแบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งคาดว่าใส่รหัสประจำตัวประชาชนผิดค่ะ