ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (Q&A)

Please or Register to create posts and topics.

🚩โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการการพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชนคนคุณธรรม รุ่นที่ 2 🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีเปิดโครงการฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาครูและนักเรียนแกนนำยุวชน คนคุณธรรม ซึ่งโครงการดำเนินการระหว่าง วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565
🎗โดย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมนี้นางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะวิทยากร ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมการพัฒนายุวชนคนคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ในสังกัดจำนวน 79 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="36180"]