เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นำส่ง

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2
ประกาศเจตจำนง 3 ภาษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)
O34-ประกาศเจตจำนง-th

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (English)
O34-ประกาศเจตจำนง-en

ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຜູ້ບໍລິຫານ (ພາສາລາວ)
O34-ประกาศเจตจำนง-lao