การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (O38)

ปี พ.ศ. 2564

1. สพป.นค.2 ไหว้พระ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

สพป.นค.2 ไหว้พระ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

2. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

3. สพป.ร่วมกิจกรรม นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง

“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง ”

“นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” อำเภอโพนพิสัย

4. Big Cleaning

ฺBig Cleaning

5. โครงการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

โครงการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

Loading