สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O23-63

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับเดือนไฟล์
1ตุลาคมดาวน์โหลด
2พฤศจิกายนดาวน์โหลด
3ธันวาคมดาวน์โหลด
4มกราคมดาวน์โหลด
5กุมภาพันธ์ดาวน์โหลด
6มีนาคมดาวน์โหลด
7เมษายนดาวน์โหลด
8พฤษภาคมดาวน์โหลด
9มิถุนายนดาวน์โหลด
10กรกฏาคมดาวน์โหลด
11สิงหาคมดาวน์โหลด
12กันยายนดาวน์โหลด