สพป.นค.2 ไหว้พระ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. … อ่านเพิ่มเติม สพป.นค.2 ไหว้พระ ไหว้พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล