ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายอำนวย  ทิพย์กำจร

นายอำนวย ทิพย์กำจร

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

นายอำนวย ทิพย์กำจร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายบุญส่ง  ขันทอง

นายบุญส่ง ขันทอง

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

ดร.วิทยา ทัศมี

ดร.วิทยา ทัศมี

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2