เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

รหัส
โรงเรียน
อำเภอ
โดเมนเว็บไซต์
43020001
บ้านกุดบงโพนพิสัยwww.kudbong.nongkhai2.go.th
43020002
บ้านใหม่โพนพิสัยwww.bmai.nongkhai2.go.th
43020003
นิคมดงบังโพนพิสัยwww.nicum.nongkhai2.go.th
43020004
ชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์โพนพิสัยwww.bnnsw.nongkhai2.go.th
43020005
บ้านโนนฤๅษีโพนพิสัยwww.ns.nongkhai2.go.th
43020006
บ้านหนองกุ้งโพนพิสัยwww.nkg.nongkhai2.go.th
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนาโพนพิสัยwww.bkn.nongkhai2.go.th
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัยโพนพิสัยwww.anubaljumphol.nongkhai2.go.th
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีโพนพิสัยwww.woen.nongkhai2.go.th
43020011
หมู่บ้านตัวอย่างโพนพิสัยwww.tuayang.nongkhai2.go.th
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือกโพนพิสัยwww.huai.nongkhai2.go.th
43020013
บ้านนาตาลโพนพิสัยwww.natan.nongkhai2.go.th
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่โพนพิสัยwww.npy.nongkhai2.go.th
43020015
บ้านปักหมูโพนพิสัยwww.pmo.nongkhai2.go.th
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์โพนพิสัยwww.npn.nongkhai2.go.th
43020017
ยูเนสโกสัมมนาโพนพิสัยwww.unesco.nongkhai2.go.th
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้างโพนพิสัยwww.chumchonchumchang.nongkhai2.go.th
43020019
บ้านบัวโพนพิสัยwww.banbua.nongkhai2.go.th
43020020
บ้านโนนหนามแท่งโพนพิสัยwww.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th
43020020
โนนหนามแท่งโพนพิสัยwww.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th
43020021
บ้านโพนทันโพนพิสัยwww.phontan.nongkhai2.go.th
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคีโพนพิสัยwww.thungthat.nongkhai2.go.th
43020023
บ้านเซิมโพนพิสัยwww.soem.nongkhai2.go.th
43020024
บ้านท่าหนองพันทาโพนพิสัยwww.tnpt.nongkhai2.go.th
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุกโพนพิสัยwww.nongkhan.nongkhai2.go.th
43020028
บ้านหนองแหวนโพนพิสัยwww.nongwan.nongkhai2.go.th
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอนโพนพิสัยwww.rn.nongkhai2.go.th
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขามโพนพิสัยwww.tlk.nongkhai2.go.th
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาทโพนพิสัยwww.ntn.nongkhai2.go.th
43020032
บ้านแป้นโพนพิสัยwww.banpan.nongkhai2.go.th
43020033
บ้านกุดแกลบโพนพิสัยwww.kkb.nongkhai2.go.th
43020035
บ้านหนองหอยโพนพิสัยwww.bannonghoy.nongkhai2.go.th
43020036
บ้านก่องขันธ์โพนพิสัยwww.bkk.nongkhai2.go.th
43020037
บ้านดงสระพังโพนพิสัยwww.dsp.nongkhai2.go.th
43020038
บ้านต้อนเหนือโพนพิสัยwww.thonnua.nongkhai2.go.th
43020039
บ้านนาหนังโพนพิสัยwww.nanang.nongkhai2.go.th
43020041
บ้านหนองแอกโพนพิสัยwww.nongaek.nongkhai2.go.th
43020042
บ้านผือโพนพิสัยwww.banphue.nongkhai2.go.th
43020044
บ้านคำจำปาโพนพิสัยwww.kjp.nongkhai2.go.th
43020046
บ้านโพธิ์โพนพิสัยwww.pnk.nongkhai2.go.th
43020048
บ้านปักโพนพิสัยwww.banpak.nongkhai2.go.th
43020050
บ้านดงกำพี้โพนพิสัยwww.dongkhampee.nongkhai2.go.th
43020051
ชุมชนบ้านปากสวยโพนพิสัยwww.paksuai.nongkhai2.go.th
43020052
บ้านวัดหลวงโพนพิสัยwww.wl.nongkhai2.go.th
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาโพนพิสัยwww.kok.nongkhai2.go.th
43020054
บ้านสร้างนางขาวโพนพิสัยwww.snk.nongkhai2.go.th
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรีโพนพิสัยwww.lao.nongkhai2.go.th
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทองโพนพิสัยwww.hadsang.nongkhai2.go.th
43020057
บ้านหนองอั้วโพนพิสัยwww.nongour.nongkhai2.go.th
43020058
บ้านเหล่าต่างคำโพนพิสัยwww.ltk.nongkhai2.go.th
43020059
บ้านเชียงอาดโพนพิสัยwww.chiangard.nongkhai2.go.th
43020060
บ้านนาเมยโพนพิสัยwww.namoei.nongkhai2.go.th
43020061
บ้านโคกหัวภูโพนพิสัยwww.kkp.nongkhai2.go.th
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็นโพนพิสัยwww.hny.nongkhai2.go.th
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็กเฝ้าไร่www.nonyang.nongkhai2.go.th
43020121
บ้านนาดีเฝ้าไร่www.bnd.nongkhai2.go.th
43020122
เฝ้าไร่วิทยาเฝ้าไร่www.faoraiwittayaschool.nongkhai2.go.th
43020123
บ้านจับไม้เฝ้าไร่www.jubmai.nongkhai2.go.th
43020124
รสลินคัคณางค์เฝ้าไร่www.rkn.nongkhai2.go.th
43020125
บ้านนาฮำเฝ้าไร่www.nhm.nongkhai2.go.th
43020126
บ้านหนองยางเฝ้าไร่www.nkny.nongkhai2.go.th
43020127
อนุบาลหนองควายเฝ้าไร่www.nongkhwainew.nongkhai2.go.th
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง)ฯเฝ้าไร่www.pch.nongkhai2.go.th
43020129
บ้านโพนทองเฝ้าไร่www.pontong.nongkhai2.go.th
43020130
บ้านท่าคำบงเฝ้าไร่www.thakambong.nongkhai2.go.th
43020131
บ้านหนองวัวชุมเฝ้าไร่www.nwc.nongkhai2.go.th
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลาเฝ้าไร่www.knp.nongkhai2.go.th
43020134
บ้านหนองบัวเงินเฝ้าไร่www.bng.nongkhai2.go.th
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘เฝ้าไร่www.pmi.nongkhai2.go.th
43020136
บ้านหนองหลวงเฝ้าไร่www.Bannongluong.nongkhai2.go.th
43020137
บ้านแบงเฝ้าไร่www.bbs.nongkhai2.go.th
43020138
เวทีราษฎร์บำรุงเฝ้าไร่www.vetee.nongkhai2.go.th
43020139
บ้านโนนสะอาดเฝ้าไร่www.nonsaad.nongkhai2.go.th
43020140
บ้านคำโคนสว่างเฝ้าไร่www.khumkhon.nongkhai2.go.th
43020141
สุทธสิริโสภารัตนวาปีwww.suttha.nongkhai2.go.th
43020142
บ้านนาทับไฮรัตนวาปีwww.nth.nongkhai2.go.th
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพรรัตนวาปีwww.nakammoon.nongkhai2.go.th
43020145
รุจีจินตกานนท์รัตนวาปีwww.rujee.nongkhai2.go.th
43020146
บ้านหนองเค็มรัตนวาปีwww.nk.nongkhai2.go.th
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทองรัตนวาปีwww.npt.nongkhai2.go.th
43020148
ดอนเหมือดรัตนวาปีwww.donmueat.nongkhai2.go.th
43020149
บ้านต้อนรัตนวาปีwww.banton.nongkhai2.go.th
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์รัตนวาปีwww.pabahtnahong.nongkhai2.go.th
43020151
บ้านนาสิงห์รัตนวาปีwww.nasing.nongkhai2.go.th
43020152
บ้านนายางรัตนวาปีwww.nayang.nongkhai2.go.th
43020153
บ้านสามัคคีชัยรัตนวาปีwww.skc.nongkhai2.go.th
43020154
บ้านโปร่งสำราญรัตนวาปีwww.psr.nongkhai2.go.th
43020155
เตชะไพบูลย์ 1รัตนวาปีwww.tcp.nongkhai2.go.th
43020156
บ้านดงดาลรัตนวาปีwww.dongdal.nongkhai2.go.th
43020157
อนุบาลนิคมเเปงจานรัตนวาปีwww.pangjan.nongkhai2.go.th
43020158
บ้านหนองคอนรัตนวาปีwww.nongkhon.nongkhai2.go.th
43020159
บ้านโพนแพงรัตนวาปีwww.phonpang.nongkhai2.go.th
43020160
สนธิราษฎร์บำรุงรัตนวาปีwww.son.nongkhai2.go.th
43020161
บ้านหนองแก้วรัตนวาปีwww.nkw.nongkhai2.go.th
43020162
บ้านน้ำเปรัตนวาปีwww.np.nongkhai2.go.th
43020163
บ้านตาลชุมรัตนวาปีwww.tanchum.nongkhai2.go.th
43020164
นิคมเจริญชัยรัตนวาปีwww.nikhomjc.nongkhai2.go.th
43020165
บ้านนาชุมช้างรัตนวาปีwww.bcc.nongkhai2.go.th
43020166
บ้านโนนสวรรค์รัตนวาปีwww.nonsawan.nongkhai2.go.th
43020045
บ้านคำเจริญโพนพิสัยwww.kamjaroen.nongkhai2.go.th
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์เฝ้าไร่www.nongjok.nongkhai2.go.th
43020025
บ้านโคกกลางโพนพิสัยwww.kokklag.nongkhai2.go.th
43020047
บ้านคำปะกั้งโพนพิสัยwww.khampakung.nongkhai2.go.th
43020026บ้านคำตอยูงโพนพิสัยwww.cty.nongkhai2.go.th

Loading