📣ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 📢

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08

Read more

🎀สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 🎀

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.

Read more

🚩สพป บุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษาดูงานในระบบการบริหารงานเทคโนโลยีและการสื่อสารดิจิทัล การดูแลระบบ Sever สพป.หนองคาย เขต 2 🚩

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.

Read more