คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สพป.หนองคาย เขต 2

Download “ขั้นตอนการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

คู่มือ-การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf – Downloaded 326 times – 155 KB คู่มือ การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Download “ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ”

คู่มือ-เบิกเงินสวัสดิการ.pdf – Downloaded 197 times – 178 KB
คู่มือ เบิกเงินสวัสดิการ

Download “คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน”

คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf – Downloaded 201 times – 220 KB
คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download “คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ”

คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf – Downloaded 346 times – 215 KB
คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ

Download “การเสนอเครื่องราชฯ”

การเสนอเครื่องราชฯ.pdf – Downloaded 461 times – 42 KB
การเสนอเครื่องราชฯ

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณีสถานศึกษาจัดซื้อเอง”

คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร..pdf – Downloaded 222 times – 86 KB
คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร.

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณี สพท.จัดซื้อให้”

คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท..pdf – Downloaded 409 times – 105 KB
คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท.

คู่มือบริการประชาชน-สพป.นค.2