คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สพป.หนองคาย เขต 2

Download “ขั้นตอนการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

คู่มือ-การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf – Downloaded 5927 times – 154.54 KB คู่มือ การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Download “ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ”

คู่มือ-เบิกเงินสวัสดิการ.pdf – Downloaded 5789 times – 178.16 KB
คู่มือ เบิกเงินสวัสดิการ

Download “คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน”

คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf – Downloaded 5636 times – 220.00 KB
คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download “คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ”

คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf – Downloaded 5854 times – 215.25 KB
คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ

Download “การเสนอเครื่องราชฯ”

การเสนอเครื่องราชฯ.pdf – Downloaded 6816 times – 42.21 KB
การเสนอเครื่องราชฯ

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณีสถานศึกษาจัดซื้อเอง”

คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร..pdf – Downloaded 4606 times – 86.37 KB
คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร.

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณี สพท.จัดซื้อให้”

คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท..pdf – Downloaded 6469 times – 104.66 KB
คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท.

คู่มือบริการประชาชน-สพป.นค.2

Loading