คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สพป.หนองคาย เขต 2

Download “ขั้นตอนการขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ” คู่มือ-การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ.pdf – Downloaded 5 times – 155 KB

คู่มือ การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Download “ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการ” คู่มือ-เบิกเงินสวัสดิการ.pdf – Downloaded 5 times – 178 KB


คู่มือ เบิกเงินสวัสดิการ

Download “คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน” คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน.pdf – Downloaded 5 times – 220 KB


คู่มือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Download “คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ” คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ.pdf – Downloaded 5 times – 215 KB


คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ

Download “การเสนอเครื่องราชฯ” การเสนอเครื่องราชฯ.pdf – Downloaded 4 times – 42 KB


การเสนอเครื่องราชฯ

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณีสถานศึกษาจัดซื้อเอง” คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร..pdf – Downloaded 3 times – 86 KB


คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-รร.

Download “คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ กรณี สพท.จัดซื้อให้” คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท..pdf – Downloaded 4 times – 105 KB


คู่มือการสั่งแบบพิมพ์-สพท.

คู่มือบริการประชาชน-สพป.นค.2