🎀โครงการคลินิก 3 R “เด็กหนองคาย 2 วิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 🎀

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Read more

🚩การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 🚩

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา

Read more

🎀 กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ 🎀

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

🎗สพป.หนองคาย เขต 2 ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รางวัลในการประกวดคลิปเล่านิทานบ้านเฮา🎗

วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 นา

Read more

🎗กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565🎗

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เว

Read more

โครงการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565  รร.

Read more

🚩การอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (DMC) ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย. 2565)🚩

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวล

Read more