การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล านฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 197 ปี เมืองหนองคาย

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวล 10.00

Read more

การประชุม สกสค. จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 เวล

Read more

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.

Read more

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้ากราบคารวะและถวายไทยธรรม ขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 0

Read more

การประชุมคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 10/2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.3

Read more

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 6 พฤจิกายน 2566 เวลา 0

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08

Read more

ศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพป.หนองคาย เขต 2 สู่ความเป็นเลิศ ณ สพป.ระยอง เขต 2

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายประเ

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเจน

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.0

Read more