โครงการซ่อม เสริม สร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

การประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เดือนมีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่ ตรวจราชการ

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงใช้เครืองมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Loading

Read more

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 1/ 2566 )

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การประชุม คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวล

Loading

Read more

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายป

Loading

Read more