การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

🚩วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ
🙏ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2

Loading