ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหน

Read more

🚩โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์ วPA เครือข่ายฯทุ่งหลวงต่างคำ🚩

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 0

Read more

🚩การให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี🚩

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.

Read more

🎀โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม วPA เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี 🎀

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.

Read more