การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

🚩วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.0

Loading

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (1 เมษายน 2566) เครือข่ายพัฒนาฯวัดหลวงสร้างนางขาว

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10

Loading

Read more

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๒) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาปร

Loading

Read more

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Loading

Read more

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั

Loading

Read more

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

Loading

Read more