รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบฯ 64

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

20210719151527

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

O24-63

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561