ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ดาวน์โหลด

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนิคมดงบัง ?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร. บ้านสามัคคีชัย?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

?การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนาชุมช้าง?

วันศุกร์ที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read more

?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านหนองแหวน ?

?วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์

Read more

?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านห้วยน้ำเย็น ?

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2

Read more

?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ?

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เ

Read more

?ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านนาเมย ?

วันพุธที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

Read more

?การประชุมพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ปี.พ.ศ.2565?

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 256

Read more