เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

รหัส
โรงเรียน
อำเภอ
โดเมนเว็บไซต์
43020001
บ้านกุดบง โพนพิสัย www.kudbong.nongkhai2.go.th
43020002
บ้านใหม่ โพนพิสัย www.bmai.nongkhai2.go.th
43020003
นิคมดงบัง โพนพิสัย www.nicum.nongkhai2.go.th
43020004
ชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ โพนพิสัย www.bnnsw.nongkhai2.go.th
43020005
บ้านโนนฤๅษี โพนพิสัย www.ns.nongkhai2.go.th
43020006
บ้านหนองกุ้ง โพนพิสัย www.nkg.nongkhai2.go.th
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา โพนพิสัย www.bkn.nongkhai2.go.th
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย www.anubaljumphol.nongkhai2.go.th
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี โพนพิสัย www.woen.nongkhai2.go.th
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง โพนพิสัย www.tuayang.nongkhai2.go.th
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก โพนพิสัย www.huai.nongkhai2.go.th
43020013
บ้านนาตาล โพนพิสัย www.natan.nongkhai2.go.th
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ โพนพิสัย www.npy.nongkhai2.go.th
43020015
บ้านปักหมู โพนพิสัย www.pmo.nongkhai2.go.th
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ โพนพิสัย www.npn.nongkhai2.go.th
43020017
ยูเนสโกสัมมนา โพนพิสัย www.unesco.nongkhai2.go.th
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง โพนพิสัย www.chumchonchumchang.nongkhai2.go.th
43020019
บ้านบัว โพนพิสัย www.banbua.nongkhai2.go.th
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง โพนพิสัย www.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th
43020020
โนนหนามแท่ง โพนพิสัย www.nonnamthaeng.nongkhai2.go.th
43020021
บ้านโพนทัน โพนพิสัย www.phontan.nongkhai2.go.th
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี โพนพิสัย www.thungthat.nongkhai2.go.th
43020023
บ้านเซิม โพนพิสัย www.soem.nongkhai2.go.th
43020024
บ้านท่าหนองพันทา โพนพิสัย www.tnpt.nongkhai2.go.th
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก โพนพิสัย www.nongkhan.nongkhai2.go.th
43020028
บ้านหนองแหวน โพนพิสัย www.nongwan.nongkhai2.go.th
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน โพนพิสัย www.rn.nongkhai2.go.th
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม โพนพิสัย www.tlk.nongkhai2.go.th
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท โพนพิสัย www.ntn.nongkhai2.go.th
43020032
บ้านแป้น โพนพิสัย www.banpan.nongkhai2.go.th
43020033
บ้านกุดแกลบ โพนพิสัย www.kkb.nongkhai2.go.th
43020035
บ้านหนองหอย โพนพิสัย www.bannonghoy.nongkhai2.go.th
43020036
บ้านก่องขันธ์ โพนพิสัย www.bkk.nongkhai2.go.th
43020037
บ้านดงสระพัง โพนพิสัย www.dsp.nongkhai2.go.th
43020038
บ้านต้อนเหนือ โพนพิสัย www.thonnua.nongkhai2.go.th
43020039
บ้านนาหนัง โพนพิสัย www.nanang.nongkhai2.go.th
43020041
บ้านหนองแอก โพนพิสัย www.nongaek.nongkhai2.go.th
43020042
บ้านผือ โพนพิสัย www.banphue.nongkhai2.go.th
43020044
บ้านคำจำปา โพนพิสัย www.kjp.nongkhai2.go.th
43020046
บ้านโพธิ์ โพนพิสัย www.pnk.nongkhai2.go.th
43020048
บ้านปัก โพนพิสัย www.banpak.nongkhai2.go.th
43020050
บ้านดงกำพี้ โพนพิสัย www.dongkhampee.nongkhai2.go.th
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย โพนพิสัย www.paksuai.nongkhai2.go.th
43020052
บ้านวัดหลวง โพนพิสัย www.wl.nongkhai2.go.th
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา โพนพิสัย www.kok.nongkhai2.go.th
43020054
บ้านสร้างนางขาว โพนพิสัย www.snk.nongkhai2.go.th
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี โพนพิสัย www.lao.nongkhai2.go.th
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง โพนพิสัย www.hadsang.nongkhai2.go.th
43020057
บ้านหนองอั้ว โพนพิสัย www.nongour.nongkhai2.go.th
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ โพนพิสัย www.ltk.nongkhai2.go.th
43020059
บ้านเชียงอาด โพนพิสัย www.chiangard.nongkhai2.go.th
43020060
บ้านนาเมย โพนพิสัย www.namoei.nongkhai2.go.th
43020061
บ้านโคกหัวภู โพนพิสัย www.kkp.nongkhai2.go.th
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น โพนพิสัย www.hny.nongkhai2.go.th
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก เฝ้าไร่ www.nonyang.nongkhai2.go.th
43020121
บ้านนาดี เฝ้าไร่ www.bnd.nongkhai2.go.th
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ www.faoraiwittayaschool.nongkhai2.go.th
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ www.jubmai.nongkhai2.go.th
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ www.rkn.nongkhai2.go.th
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ www.nhm.nongkhai2.go.th
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ www.nkny.nongkhai2.go.th
43020127
อนุบาลหนองควาย เฝ้าไร่ www.nongkhwainew.nongkhai2.go.th
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง)ฯ เฝ้าไร่ www.pch.nongkhai2.go.th
43020129
บ้านโพนทอง เฝ้าไร่ www.pontong.nongkhai2.go.th
43020130
บ้านท่าคำบง เฝ้าไร่ www.thakambong.nongkhai2.go.th
43020131
บ้านหนองวัวชุม เฝ้าไร่ www.nwc.nongkhai2.go.th
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา เฝ้าไร่ www.knp.nongkhai2.go.th
43020134
บ้านหนองบัวเงิน เฝ้าไร่ www.bng.nongkhai2.go.th
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ เฝ้าไร่ www.pmi.nongkhai2.go.th
43020136
บ้านหนองหลวง เฝ้าไร่ www.Bannongluong.nongkhai2.go.th
43020137
บ้านแบง เฝ้าไร่ www.bbs.nongkhai2.go.th
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง เฝ้าไร่ www.vetee.nongkhai2.go.th
43020139
บ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่ www.nonsaad.nongkhai2.go.th
43020140
บ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่ www.khumkhon.nongkhai2.go.th
43020141
สุทธสิริโสภา รัตนวาปี www.suttha.nongkhai2.go.th
43020142
บ้านนาทับไฮ รัตนวาปี www.nth.nongkhai2.go.th
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร รัตนวาปี www.nakammoon.nongkhai2.go.th
43020145
รุจีจินตกานนท์ รัตนวาปี www.rujee.nongkhai2.go.th
43020146
บ้านหนองเค็ม รัตนวาปี www.nk.nongkhai2.go.th
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขาโนนภูทอง รัตนวาปี www.npt.nongkhai2.go.th
43020148
ดอนเหมือด รัตนวาปี www.donmueat.nongkhai2.go.th
43020149
บ้านต้อน รัตนวาปี www.banton.nongkhai2.go.th
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ รัตนวาปี www.pabahtnahong.nongkhai2.go.th
43020151
บ้านนาสิงห์ รัตนวาปี www.nasing.nongkhai2.go.th
43020152
บ้านนายาง รัตนวาปี www.nayang.nongkhai2.go.th
43020153
บ้านสามัคคีชัย รัตนวาปี www.skc.nongkhai2.go.th
43020154
บ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี www.psr.nongkhai2.go.th
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 รัตนวาปี www.tcp.nongkhai2.go.th
43020156
บ้านดงดาล รัตนวาปี www.dongdal.nongkhai2.go.th
43020157
อนุบาลนิคมเเปงจาน รัตนวาปี www.pangjan.nongkhai2.go.th
43020158
บ้านหนองคอน รัตนวาปี www.nongkhon.nongkhai2.go.th
43020159
บ้านโพนแพง รัตนวาปี www.phonpang.nongkhai2.go.th
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง รัตนวาปี www.son.nongkhai2.go.th
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี www.nkw.nongkhai2.go.th
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี www.np.nongkhai2.go.th
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี www.tanchum.nongkhai2.go.th
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี www.nikhomjc.nongkhai2.go.th
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี www.bcc.nongkhai2.go.th
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี www.nonsawan.nongkhai2.go.th
43020045
บ้านคำเจริญ โพนพิสัย www.kamjaroen.nongkhai2.go.th
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ เฝ้าไร่ www.nongjok.nongkhai2.go.th
43020025
บ้านโคกกลาง โพนพิสัย www.kokklag.nongkhai2.go.th
43020047
บ้านคำปะกั้ง โพนพิสัย www.khampakung.nongkhai2.go.th
43020026 บ้านคำตอยูง โพนพิสัย www.cty.nongkhai2.go.th