กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.หนองคาย เขต2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2567 แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 (วันที่ 2 มิ.ย.2567) ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน
รุ่นที่ 2 (วันที่ 3 มิ.ย.2567) ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
รุ่นที่ 3 (วันที่ 4 มิ.ย.2567) ครูผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี

เอกสารประกอบการบรรยาย

การทดสอบ รุ่นที่ 1 ( วันที่ 2 กรกฎาคม 2567)


การทดสอบ รุ่นที่ 2 ( วันที่ 3 กรกฎาคม 2567)


การทดสอบ รุ่นที่ 3 ( 4 กรกฎาคม 2567 )


  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ เรื่องความรู้ทางบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  • Download เกียรติบัตร การประชุม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2