โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนโครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาเเละการสำรวจเเววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ปีการศึกษา 2567โครงการพัฒนาเเละเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการงานอาชีพโรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านผือ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 18.00

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนบ้านนิคมดงบังง ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อฯ

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธฺ์ 2567

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม รายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2567 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธฺ์ 2567

Read more

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test RT) แบบออนไลน์ (RT e-Exam) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเจน

Read more