ระบบการประชุมทางไกล

เข้าสู่ระบบการประชุมทางไกล  http://203.159.250.162/ หรือ  http://203.159.250.164

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสดการประชุม
https://www.youtube.com/obectvonline

http://www.obectv.tv


ระบบการประชุมทางไกล สพป.หนองคาย เขต 2

https://meet.google.com

https://www.webex.com