การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.หนองคาย เขต 2

แนวทางการให้บริการ

1.แนวทางการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2.แนวทางการให้บริการประชาชนการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิบุคคลกรณีไม่เกิน 50 คน

3.แนวทางการให้บริการประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(50คนแต่ไม่เกิน100คน)

4.แนวทางการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรวิชาชีพ

5.แนวทางการให้บริการประชาชนการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีจดทะเบียนในไทย

6.แนวทางการให้บริการประชาชนการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้จดทะเบียนในไทย ไม่เกิน 50คน

7.การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย (มีผู้เรียนตั้งแต่50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >>  https://drive.google.com/drive/folders/1FcXCpfEgEUVRzuP-zZy-VVWnilJ5pCfI?usp=sharing

แบบฟอร์มให้บริการออนไลน์ >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyd69DidVQqruz4d7wziZ6GK3CqB4ig58bOixQdyccL5nKOA/viewform

บุคลากรผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา