ข้อมูลการติดต่อ สพป.หนองคาย เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
– ที่อยู่ :: เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 
– โทรศัพท์ 0 4247 1969,  0 4247 1934, 0 4247 1935
– โทรสาร 0 4247 1310
– e-mail :: info@nongkhai2.go.th
– Website :: www.nongkhai2.go.th


ช่องทางการติดต่อผ่าน Social Media
– เพจ facebook  สพป.หนองคาย เขต 2
   Url:: https://www.facebook.com/nongkhai2
– Line Offcial สพป.หนองคาย เขต 2 คลิกที่นี่ หรือค้นหา id Line คือ @724npzmh


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
– โทรศัพท์ 0 4247 1969,  0 4247 1934, 0 4247 1935
– กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ ต่อ 10
– หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 11
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 12
– กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 14
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 15
– กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 12
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
– หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 18
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 19
– กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 12


แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (Google Map)