คู่มือบริการออนไลบ์ด้วย LINE OA Smart Area Bot

  1. สแกน QR-CODE ที่หน้าเว็บไซต์ Smart Area สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ที่ http://smartnaga.nongkhai2.go.th/ หรือ https://lin.ee/b7MPg0lU

2. กดอนุญาตให้ Line ทำการเข้าถึงข้อมูลในบัญชี Line ของท่าน

3. เลือกบริการที่ท่านต้องการใช้งานได้ตามความต้องการ