คู่มือการใช้งานระบบเกียรติบัตรออนไลน์ (e-Certificate)

  1. เข้าเว็บไซต์ สพป.หนองคาย เขต 2 ที่ https://www.nongkhai2.go.th หรือเว็บไซต์ https://web.nongkhai2.go.th/cer/
  2. ค้นหาหลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรม หรือ เข้าร่วมการประชุม เมื่อเจอแล้วให้คลิกเลือกที่ชื่อหลักสูตรหรือหัวข้อการประชุม
  3. ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหรือเข้าร่วมการประชุม ให้คลิกเลือกที่ชื่อ-สกุล ของท่าน
  4. ระบบจะสร้างไฟล์ PDF เกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร ให้ท่านกดปุ่มดาวน์โหลดเก็บไฟล์ หรือพิมพ์ได้