การดำเนินการขับเคลื่อน PISA สพป.หนองคาย เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการยกระดับการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
การดำเนินงานการขับเคลื่อน PISA สพป.หนองคาย เขต 2
>เอกสารแบบฝึก PISA จาก สพฐ.

> แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

> คู่มือการใช้แบบฝึกหัดพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

>การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม จาก สพฐ. ( 14 มีนาคม 2567)

เอกสารนำเสนอ ของ สพป.หนองคาย เขต 2

>การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม จาก สพฐ. ( 29 มีนาคม 2567)

เอกสารนำเสนอ ของ สพป.หนองคาย เขต 2

>การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 3

เอกสารประกอบการประชุม จาก สพฐ. ( 11 เมษายน 2567)

เอกสารนำเสนอ ของ สพป.หนองคาย เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
=> 29 มีนาคม 2567 สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

=> 14 มีนาคม 2567 สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ครั้งที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม