การประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA – STYLEONLINE TESTING ให้กับผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการการประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA – STYLE ONLINE TESTING ให้กับผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Z00M ณ ห้องปฎิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพป.หนองคาย เขต 2