สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมสะท้อนผลการเรียนรู้ วงรอบที่ 1โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.3

Read more