สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 47/2564 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้้าข่า สพฐ. ครั้งที่ 46/2564ว

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 45/2564 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้าง – บ้านผือ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบออนไลน์) ตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคายเขต 2 จัดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้้งที่ 42/2564 ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00

Loading

Read more