สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.

Read more