สพป.หนองคาย เขต 2 : กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 0

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมแนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน ในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26 /2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07.

Read more