สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมเน้นย้ำแนวทางการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบ Zoom Could Meeting

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประชุมแนวทางการบริหารจัดการและการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เ

Read more