สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของสำนักงานเขขขขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคล